Bokprat: Erling Pettersen

Arrangementsinformasjon
Default 1534   4193422857

Erling Pettersen takket av som biskop i Stavanger i fjor, og ble pensjonist etter et langt liv som kirkeleder. I sin nye bok Gud sett nedenfra skriver Pettersen om opplevelser som har gjort inntrykk, om møter med mennesker som har kjempet for urfolks rettigheter i Canada og Amazonas, og om norsk oljerikdom og selvgodhet.

bokprat
2017