Dialogseminar: Biskop Erling Pettersen om Gud sett nedenfra

Arrangementsinformasjon
Default 1673   6044221486

Hvordan formes verdier og Gudstro sett fra den fattige og undertrykte?

I samarbeid med Kirkelig Dialogsenter og Samarbeidsrådet for Tro- og Livssynssamfunn (STL) og Sølvberget.

 

 

dialog
seminar
biskop
erling pettersen
gud sett nedenfra