Pensjonistuniversitetet: Magnus Lagabøtes Landslov

Arrangementsinformasjon
Default file 1483612348

Jørn Øyrehagen Sunde (født 1972 i Uskedalen i Kvinnherad kommune) er en norsk jurist og rettshistoriker.

Sunde studerte jus ved Universitetet i Bergen 1992 til 1999 og gjennomførte deretter siviltjeneste ved Statsarkivet i Bergen. Etter å ha vært stipendiat ved universitetene i Tromsø og senere Bergen 2001, ble han dr.juris i 2007 på en avhandling om framveksten av juridisk metode i dansknorsk rett på 1700-tallet. Allerede samme år ble han utnevnt til professor ved Universitetet i Bergen og professor II ved senter for middelalderstudier.

Sunde har skrevet innføringsboken i rettshistorie, Speculum legale – rettsspegelen. Han har særlig forsket på rettskulturell utvikling fra middelalderretten til 1700-tallsrett i Danmark-Norge.

Sunde har vært tilknyttet Baroniet Rosendal som historiker siden 2002.

Pris: Medlemskap: kr 350, ikke-medlemmer kr 100 per foredrag (kontantsalg i døren).

SF Kino, sal 5

pensjonist
riksloven